Zapisy na kursy językowe

Zapraszamy Państwa do naszej szkoły do 20 września 2014 w godz. 16-20.

Każdy nowy słuchacz przy zapisie na kurs języka angielskiego musi przejść przez kwalifikację  w postaci rozmowy z lektorem oraz testu. Kwalifikacja na inne języki odbędzie się w specjalnie wyznaczonym terminie, o którym słuchacze zostaną powiadomieni osobiście. Przy zapisie obowiązuje wpisowe w wys. 50zł. Kwota ta przechodzi na opłatę za kurs.

Stałym słuchaczom przypominamy również o dokonaniu zapisu na kursy językowe w bieżącym roku szkolnym. Można tego dokonać mailowo lub telefonicznie.