Raporty! Raporty!

Wszyscy uczniowie do 18-tego roku życia otrzymują Raporty o postępach w nauce (najpóźniej do 9 grudnia 2015 ).

Prosimy rodziców o zapoznanie się z nimi, podpisanie i zwrócenie do   szkoły.
Dziękujemy za współpracę!