Rabat 50 zł

Każdy słuchacz, który zapisze się do dn. 9.09.22 i dokona wpłaty pierwszej raty do 16.09.22 otrzyma RABAT w wys. 50 zł na kurs semestralny. Kwotę tę potrącamy przy ostatniej racie.