Plan zajęć

Prosimy dowiadywać się telefonicznie o plan zajęć w dniach 1-2 X 2016 w godz. 9:00-16:00.