Plan zajęć

Prosimy dowiadywać się telefonicznie o plan zajęć w dniach
28-29 IX 2019 w godz. 9:00-16:00.