Opłaty za sem. letni II-VI 2020

Informujemy słuchaczy, że opłaty za semestr letni będą przyjmowane w dniach:
03.02 -08.02.2020.
Wysokość opłat nie ulegnie zmianie! W styczniu 2020 nie ma żadnych opłat.