Niemiecki

Zajęcia prowadzimy w następujących grupach wiekowych:
  • szkoła podstawowa,
  • młodzież szkół średnich,
  • dorośli

Kursy odbywają się w małych 5 – 8 osobowych grupach w wymiarze 2 lekcji po 45 min. w tyg.

Oferujemy również lekcje indywidualne.

Maturzystów przygotowujemy do egzaminów maturalnych.

Słuchacze, oprócz języka, poznają na zajęciach kulturę krajów niemieckojęzycznych.

Kursy prowadzimy na następujących poziomach zaawansowania:

  • Grundstufe I ( GST I )
  • Grundstufe II ( GST II )
  • Mittelstufe I ( MST I )
  • Mittelstufe II ( MST II )
  • Mittelstufe III ( MST III )
  • Mittelstufe IV ( MST IV )
  • Hochstufe ( HST )

Poziomy GST I i GST II odpowiadają poziomowi A1 w skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
Poziomy MST I i MST II odpowiadają poziomowi A2 w skali ESOKJ.
Poziomy MST III i MST IV odpowiadają poziomowi B1 w skali ESOKJ.
Poziom HST odpowiada poziomowi B2 w skali ESOKJ.