Angielski

Zajęcia prowadzimy w następujących grupach wiekowych:
  • dzieci kl. 0  SP (2 x w tyg. po 45min.)
  • dzieci kl. 1  SP (2 x w tyg. po 45min.)
  • dzieci kl. 2-4  SP (2 x w tyg. po 50min.)
  • dzieci kl. 5-6  SP (2 x w tyg. po 50min.)
  • gimnazjaliści kl. 1-2  (2 x w tyg. po 50min.)
  • gimnazjaliści kl.3-przygotowanie do egzaminu (2 lub 3 lekcje w tyg. po 50min. w zależności od poziomu grupy)
  • młodzież szkół średnich (2 x w tyg. po 50min.)
  • maturzyści  (2-4 lekcji w tyg. po 50min. w zależności od poziomu grupy)
  • dorośli  (2 x w tyg. po 50min.)
Zajęcia prowadzimy w małych 5-8 osobowych grupach – cena kursu podana jest tutaj.

Oferujemy również lekcje w grupach komfortowych, tj. 2-4 osobowych oraz lekcje indywidualne – ceny kalkulowane są w zależności od ilości osób w grupie.

Uczymy języka brytyjskiego (BRITISH ENGLISH), ale na zajęciach wprowadzane są pewne elementy języka amerykańskiego (AMERICAN ENGLISH), głównie na zasadzie kontrastów i porównań obu języków.
Na lekcjach uczniowie poznają kulturę, tradycje i obyczaje krajów anglojęzycznych. Identyfikują się z rówieśnikami z tych krajów używając tzw. SOCIAL ENGLISH w różnych sytuacjach życia codziennego przedstawianych w dialogach i tekstach.
Podręczniki dobieramy szczegółowo dla każdej grupy wiekowej i poziomu zaawansowania po uprzedniej konsultacji z metodykami wiodących wydawnictw językowych.
Poziomy nauczania obowiązujące w naszej szkole odpowiadają poziomom biegłości językowej Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego przyjętego przez Radę Europy:
1. Low Beginner (LB)
2. Beginner (B)
A 1

3. High Beginner (HB)
4. Low Intermediate (LI)
A 2

5. Intermediate (I)
6. High Intermediate (HI)
B 1

7. Low Advanced (LA)
8. Advanced (A)
FCE
B 2

9. High Advanced (HA)
CAE
C 1

10. Proficiency (P)
CPE
C 2