Angielski dla dzieci

OFERTA TA SKIEROWANA JEST DLA DZIECI Z KLAS 0 – 3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ!

Im wcześniej dziecko rozpocznie naukę języka obcego, tym lepiej opanuje naturalną wymowę, przyswoi intonację i właściwy akcent. Umysły dzieci są niezwykle chłonne i to właśnie one najszybciej uczą się języków. Dzieci cechują się naturalną otwartością i z łatwością przełamują barierę w mówieniu. Pozwól swojemu dziecku rozpocząć naukę już teraz, by zapewnić mu dobry start do przyszłych sukcesów.Dla najmłodszych oferujemy kursy GENERAL ENGLISH, z naszego cyklu „HELLO KIDS!”, w oparciu o najnowsze podręczniki takich wydawnictw jak Oxford UP, Cambridge UP, MACMILLAN w wymiarze DWÓCH LEKCJI W TYGODNIU w grupach 5 – 8 osobowych. 1 lekcja trwa 45 min.
Semestr składa się z 32 lekcji  dla grup 7 – 8  osobowych.
Grupy 5 – 6 osobowe mają w semestrze 30 lekcji.
PROMOCYJNA OPŁATA semestralna wynosi 800 zł.
Jest to cena promocyjna. Słuchaczom nie przysługują inne zniżki, np. rodzinne!
 

 

Kurs wzbogacony jest zbiorem gier i zabaw oraz innymi pomocami dydaktycznymi: plakaty,”flash cards”, płyty CD i DVD, programy komputerowe, najciekawsze lekcje z Internetu a także autorskie pomysły-niespodzianki lektora. Na zajęciach dzieci śpiewają, uczą się wierszyków i rymowanek, rysują, wycinają, wklejają, rozwiązują zagadki, współzawodniczą w konkursach, wykonują ćwiczenia ruchowe, odgrywają scenki i rolę nauczyciela. Praca dzieci oceniana jest w systemie punktowym i nagradzana drobnymi nagrodami – niespodziankami. Najciekawsze prace wywieszane są na holu szkolnym. Zakres materiału obejmuje: zwroty powitalne, przedstawianie się, prezentację i krótki opis osób i rzeczy, konstrukcje zdaniowe z użyciem czasowników BE, HAVE, CAN, polecenia i prośby oraz słownictwo: numbers 1-20, toys, colours, school things, my classroom and bedroom, animals, food and drink, clothes, sports, my body, days of the week, months, actions, opposites.