Nowy nr konta

Informujemy, że w zakładce CENNIK jest podany nowy nr rachunku bankowego szkoły. Jednocześnie przedłużamy termin wpłat za kursy do 9.03.2022.