Koniec semestru zimowego 2016/17

Semestr zimowy kończy się pod koniec stycznia

lub na początku lutego 2017:

– w grupach 7 – 8 os. po 32 lekcjach

– w grupach 5 – 6 os. po 30 lekcjach

 Dokładne daty podają lektorzy prowadzący zajęcia.

OPŁATY za sem. letni przyjmowane będą

w dn. 01 – 10 lutego 2017 r.

Przypominamy, że praw stałego słuchacza nabywa się po roku nauki.