Koniec sem. zimowego

 

Informujemy, że SEMESTR ZIMOWY  kończy się pod koniec stycznia lub w lutym, w pierwszym tygodniu po feriach zimowych: w grupach 7 – 8 os. po 32 lekcjach, a w grupach 5 – 6 os. po 30 lekcjach. Dokładne daty dla każdej grupy podają lektorzy prowadzący zajęcia. OPŁATY za sem. letni przyjmowane będą w dn. 11 – 20 lutego 2019 r. Praw stałego słuchacza nabywa się po roku nauki.