Koniec sem. zim.

Zajęcia w semestrze zimowym kończą się w połowie lutego 2015, po 32 lekcjach w grupach 7-8 osobowych  lub po 30 lekcjach w grupach 5-6 osobowych. Dokładne daty zakończenia semestru podają lektorzy prowadzący kursy.